نتایج جستجو :

  • «یوآف گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دستور محاصره کامل باریکه غزه و قطع برق این منطقه را صادر کرده است.

۱