نتایج جستجو :

  • در مرحله اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، ۲۴۵ نماینده انتخاب شدند و تعیین تکلیف ۴۵ کرسی به دور دوم کشید. در دور اول…

  • دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با مشارکت ۴۱ درصدی مردم در حالی به پایان رسید که هم به لحاظ زمینه و شرایط…

۱