نتایج جستجو :

  • نظرسنجی «گالوپ» نشان داد رضایت از عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا از 46 درصد قبل از روز انتخابات به 43 درصد رسیده است.