نتایج جستجو :

  • دومین ماه زمستان امسال در حالی به پایان نزدیک می‌شود که بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۰ بهمن ماه نسبت به دوره…

  • بیشترین میزان رشد بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته (سال آبی ۹۷ــ۹۶) مربوط به حوضه آبریز قره‌قوم…

  • سال آبی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ چند روزی است که به اتمام رسیده و طبق آمار وضعیت بارش‌ها نسبت به سال گذشته بهبود داشته و منابع آبی…

  • در سال آبی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ بیشترین بارش در حوضه خلیج فارس و دریای عمان ثبت شده؛ اما تفاوت این بارش در نیمه شرقی و غربی این…

۱