نتایج جستجو :

  • سیر گیاهی از تیره سوسنی‌ها، که منشاء آن فلات ایران می‌باشد. سیر یکی از گیاهان غده دار دائمی است که خواص دارویی زیادی دا…