نتایج جستجو :

  • ایالات متحده در نظر دارد یک گردان از ارتش اسرائیل به نام «نِتسَح یهودا» را به دلیل انجام عملیاتی که مغایر با اصول حقوق…

۱