نتایج جستجو :

  • در طول سه ماه اول زندگی، کودک رشد و تکامل سریعی را تجربه می کند و یاد می گیرد که چشمان خود را متمرکز کند، اشیاء را…

۱