نتایج جستجو :

  • آیات نورانی سوره یس با ۸۳ آیه شریفه در کنار روایات و داستان‌های متعدد از فضیلت و خواص بسیاری برخوردار است.