تنها راه نجات ریال از نگاه کارشناسان

کد خبر: 609005

اگر نگاهی به افت ارزش ریال در برابر دلار در طول دهههای گذشته داشته باشیم، میبینیم در فاصله ۶ سال، قیمت هر دلار آمریکا در بازار ارز ایران حدود چهار برابر شد، برای بررسی راهکارهای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، سراغ مسوولان و کارشناسان حوزه اقتصادی رفتیم.

روزنامه صبح نو: اگر نگاهی به افت ارزش ریال در برابر دلار در طول دهههای گذشته داشته باشیم، میبینیم در فاصله ۶ سال، قیمت هر دلار آمریکا در بازار ارز ایران حدود چهار برابر شد، برای بررسی راهکارهای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، سراغ مسوولان و کارشناسان حوزه اقتصادی رفتیم.

پورابراهیمی: بورس ارز راه اندازی شود

آقای حمیدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با روزنامه صبح نو درباره راهکارهای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی کشور گفت: برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی، راهکارهای بنیادی و اقدامات موردی وجود دارند که در راهکارهای بنیادی، کشور باید به سمت تولید بیشتر، اشتغال بیشتر و نهایتاً به سمت افزایش رشد اقتصادی حرکت کند.

وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور سبب میشود که تراز بازرگانی مثبت شده و منابع ارزی فزونی یافته و ارزش پول ملی تقویت میشود و دولت میتواند نسبت به تأمین منابع ارزی خود اقدام کرده و حتی ذخیره مازاد داشته باشد که از راهکارهای پایهای است که سبب افزایش ارزش پول ملی و یا حداقل جلوگیری از سقوط ارزش آن میشود لذا سیاست گذاری کلان باید به سمت سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و افزایش نرخ رشد اقتصادی باشد که در میان مدت و بلند مدت تاثیرگذار است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به اقدامات دورهای برای بهبود ارزش پول ملی کشور اشاره و تصریح کرد: سیاستهای ارزی که توسط بانک مرکزی اتخاذ میشود، از اقدامات موردی در زمینه حفظ ارزش پول ملی است. بانک مرکزی باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا بازار ارز را مدیریت کرده و از وجود دلالی و سفته بازی در بازار ارز در زمان التهابات این بازار جلوگیری کند چراکه در حال حاضر به علت مناسب نبودن بازارهای سرمایه گذاری دیگر، سمت و سوی منابع آزاد به بازار ارز میرود که نتیجه آن را پیش از این تجربه کردهایم. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مداخله کرده و با استفاده از مکانیزم های مختلف بازار ارز را مدیریت کند. چند راهکار گفته بودیم از قبل که متاسفانه آن را عملیاتی نمیکنند که راه اندازی بورس ارز یکی از این پیشنهادات است که میتواند کمک کند برای اینکه دلار را حذف کنیم و به سمت ابزارهای مشتقه ارز برویم که به دولت کمک میکند تا کسری فیزیکیاش را رفع کند. وی افزود: اجرای پیمانهای پولی دو یا چندجانبه هم به افزایش ارزش پول ملی بسیار کمک میکند.

رزاقی: جراحی اقتصادی و انقلاب مدیریتی تنها راه نجات اقتصاد است
آقای ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با روزنامه صبح نو درباره راهکارهای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی گفت: افزایش تولید داخلی و بی نیازی از واردات یکی از راهکارهایی است که از سقوط پول ملی جلوگیری میکند.ایران در زمینههای صنعت دفاعی و هستهای از این الگو پیروی کرده و توانسته است موفق شود. در زمان ملی شدن صنعت نفت هم ایران چنین تجربهای داشتهایم.وی افزود: کنترل بازار در عرضه و تقاضا هم کمک میکند تا ارزش پول ملی ثابت بماند اما در کشور متاسفانه عرضه به نسبت تقاضا کم است لذا عرضه را از طریق کالاهای وارداتی افزایش میدهیم که این موضوع از سال 48 باب شده و سبب افزایش تورم است.
این کارشناس مسائل اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه دولتها به منویات رهبری و قانون اساسی بیتوجهند و اقتصاد را بر پایه نفت میبینند و برای اقتصاد مقاومتی برنامهای ندارند. این درحالی است که دولت میتواند با استفاده از الگوهای موفق به جای فروش نفت، درآمدهای دولت را از طریق افزایش مالیات بهخصوص از قشر پردرآمد بهدست آورد اما هرساله برخلاف قانون وابستگی بودجهها به نفت افزایش مییابد و به زمان شاه بازگشتهایم.

رزاقی همچنین کاهش صفر از پول ملی را برای بالا بردن ارزش آن کارآمد دانست اما برای آن شروطی تعریف کرد و اظهار داشت: این کار تنها درصورتی میتواند تاثیرگذار باشد که ما در کشور جراحی اقتصادی و انقلاب مدیریتی انجام داده و مدیران جهادی را بر سر کار بیاوریم وگرنه هم اکنون در کشور تئوری های اقتصادی بسیار پیشرفتهای داریم ولی در عمل سیاست لیبرالی آمریکا در کشور پیاده میشود. پس پیش از هرکار باید به تولید ملی توجه شده و مدیران جهادی را بر سرکار بیاوریم.

عبدالملکی : نگاه دولت به تجارت و واردات است نه تولید ملی
آقای حجت الله عبدالملکی نیز در گفتوگو با«صبحنو»، با بیان اینکه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی نیازمند تدابیری بلند مدت و میان مدت است، گفت: یکی از راه های برون رفت از کاهش ارزش پول ملی ساماندهی بازار ارز درکوتاه مدت است که یکی از راه های اجرای آن هم اراده دولت برای این اقدام است؛ اما تاکنون دولت ارادهای برای این کار نداشته و تصور میکنم دولت خودش علاقمند است که قیمت بالاتر رود تا بتواند ارزهایش را با قیمت بالاتری بفروشد. وی افزود: اطلاعات و اخباری که داده میشود حاکی از آن است دولت «ال سی» ها را با ارزهای بالاتر از نرخهای گذشته گشایش میکند و این خود دلیلی است برای اینکه دولت موافق افزایش نرخ دلار است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اما راه حل بلند مدت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی تقویت تولید ملی است. تا زمانیکه سیاست و برنامه منسجم برای تقویت اقتصاد ملی وجود نداشته باشد، به مرور شاهد کاهش تدریجی پول ملی خواهیم بود. عبدالملکی تصریح کرد:دولت یازدهم نشان داده عزم جدی برای تقویت پول ملی ندارد و بیشتر به موضوعات حوزه تجارت علاقمند است و در تجارت نیز نگاهش به واردات است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

تازه های سایت

دیگر رسانه ها