گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)

کد خبر: 459902

تونل شهدای غزه پنجمین تونل ترافیکی شهر تهران به شمار می‌رود که امکان احداث ادامه بزرگراه شهید حکیم، بدون قطع درختان بوستان جنگلی چیتگر را فراهم کرده است. این پروژه که در مراحل پایانی قرار دارد ادامه بزرگراه شهید حکیم از تقاطع بزرگراه آزادگان را به تقاطع های در دست احداث کاروانسراسنگی 1 و 2 وصل می‌کند.

گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
گزارش تصویری: مراحل پایانی ساخت تونل شهدای غزه (حکیم)
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت

دیگر رسانه ها