شعري از اخوان ثالث درباره دفاع مقدس

کد خبر: 61218

خاكِ خود را پس بگيريد، اي دليرانِ وطن از جهانخوارانِ غرب و شرق و اين اكبيرها

فارس: مهدي اخوان ثالث، از جمله شاعران بزرگ تاريخ ادبيات معاصر ايران است كه درباره حماسه پرافتخار دفاع مقدس شعر سروده است. گرچه مي‌بافند بهرِ شيرها زنجيرها بگسلند آخر همه زنجيرها را شيرها اين دليرانِ نكو با بد چه جنگي مي‌كنند همچو جنگِ شيرها با تير و با شمشيرها تيرهاشان باد يارب، كاري و دشمن‌فكن سينه‌هاشان ايمن از آسيبِ تيغ و تيرها چهره‌هاشان پيش از شهادت ديده‌ام، هم بعد از آن بود خشم‌آلود و آنگه راحت آن تصويرها اين شهيدان نامشان تا جاودان پاينده است زيرها بس گر زِبَر گردد، زِبَرها زيرها نامشان چون تاجِ فخري بر سرِ اين كشور است خامه‌ زرّين نويسد اين به خطّ ميرها خيره سازد چشم گردون را فروغ فخرشان مي‌گذارد بر زمينِ زنده هم تأثيرها اي دليرانِ وطن، با «زنده باد ايران» به پيش! شورِ ايمانْتان فزونتر باد و زور از شيرها گرچه من مَزْدُشتِيمَ، امّا به زندان نيز هم مي‌گرفتم وجد و حال از شورِ اين تكبيرها عنترك صدّام را با دار و دسته‌ بُزدلش بر فرازِ دار رقصانيم، با زنجيرها روستا و شهر و باغ و خانه ويران مي‌كنند روبهان، وانگه گريزند از نبرد شيرها سنگدل شيرند و تضعيفِ جوانان كارشان ريشه‌شان از خاك بركن، يا رب از آن زيرها خاكِ خود را پس بگيريد، اي دليرانِ وطن از جهانخوارانِ غرب و شرق و اين اكبيرها اين دغل دو نانِ دشمن را برانيد از وطن با قوي‌تر رزم‌ها و برترين‌ها تدبيرها ملكِ خوزستان و ديگر جاي‌ها گر شد خراب باز آبادان شود، با بهترين تعميرها اي جوانان، فتحِ فرجامين بود آنِ شما مي‌خورم سوگند بر پيغمبران و پيرها اين شهيدان، زخميان را بيند آيا آسمان؟ كر شود گوشِ زمين از صيحه‌ي آژيرها غم مخور «امّيد» بي‌شك بِگُسلد آخر زهم گرچه مي‌بافند بهرِ شيرها زنجيرها

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت

دیگر رسانه ها