تکلیف قیمت خودروهای سواری و مونتاژی مشخص شد

کد خبر: 1238757

زمان اجرای مصوبات شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی در جلسه پانصد و نود و چهارم شورای رقابت تعیین شد.

تکلیف قیمت خودروهای سواری و مونتاژی مشخص شد

زمان اجرای مصوبات شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی در جلسه پانصد و نود و چهارم شورای رقابت تعیین شد.

به نقل از شورای رقابت، این شورا در جلسه پانصد و نود و چهارم خود که در مورخ 1402.5.21 برگزار شد زمان اجرای مصوبات شورای رقابت درخصوص قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیر مونتاژی را اعلام کرد.

زمان لازم الاجرا بودن مصوبات شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی با نظر اکثریت اعضای شورای رقابت بدین شرح مصوب شد.

با توجه به اینکه بر اساس ماده ۲ مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ تحت عنوان "دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری"، « بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس (۱۴۰۱.۱۱.۱۱) مشمول این دستورالعمل هستند.»

طبق بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم‌الاجراست.»

همچنین به استناد مصوبه جلسه۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲.۱.۱۵ در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه ۵۶۶ مورخ ۱۴۰۲.۲.۱۶ و جلسه ۵۷۲ مورخ ۱۴۰۲.۳.۰۶ و جلسه ۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲.۴.۱۷ که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است؛ لذا ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱.۱۱. ۱۴۰۱ (زمان تصویب دستورالعمل یاد شده) به شرح ذیل می‌باشد:

۱- تمام خودروهای سواری غیر مونتاژی بر اساس مصوبه ۵۵۷ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲.۱.۱۵؛

۲-تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲.۲.۱۶ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور؛

۳-دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۷۲ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲.۳.۰۶ اعلام قیمت شدند، بر اساس مصوبه مزبور؛

۴-تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه ۵۸۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲.۴.۱۷ اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور.

با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های متمرکز، تقاضای انباشته در بازار،‌ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و ... دستورالعمل بازار خودروی سواری تنظیم شد براساس این دستورالعمل بازار خودروهای سواری در کشور انحصاری تشخیص داده شد بنابراین از ابتدای امسال شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و همچنین برای اولین بار به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای سواری ورود کرد./فارس

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

سایر رسانه ها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها