به محمد۱۲ ساله زندگی هدیه کنید

کد خبر: 318829

محمد ه. ۱۲ ساله مدتی است به دلیل تشدید عارضه عفونت مغز و کلیه در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان نمازی شیراز بستری شده چون در کما فرو رفته است.

خیریه همت: این فراخوان برای تهیه ۳۵ آمپول است.

محمد ه. ۱۲ ساله مدتی است به دلیل تشدید عارضه عفونت مغز و کلیه در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان نمازی شیراز بستری شده چون در کما فرو رفته است.

بیماری محمد و هزینه های سرسام آورش به شدت خانواده را مستاصل کرده چرا که پدر محمد خود بیمار است و تا امروز هم که در بیمارستان مانده است بخاطر تامین بخشی از هزینه ها توسط خیرین است.

این روزها محمد به ۳۵ آمپول مخصوص درمان نیاز دارد که هزینه تقریبی تهیه هر یک حدود ۳میلیون ریال است که در صورت شروع تزریق اولین دارو، مابقی نیز بدون وقفه می بایست انجام شود.

همتی ها با هم می توانیم هزینه ۳۵ آمپول او را تهیه کنیم چیزی در حدود ۱۰۰ میلیون ریال

بسم الله

تذکر مهم

درصورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

سایر رسانه ها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها