نوزاد ۲ ماهه در بیمارستان رضوی تحت مراقبت یک پرستار قرار گرفت.

رکنا: نوزاد ۲ ماهه در بیمارستان رضوی تحت مراقبت یک پرستار قرار گرفت.

مراقبت عاشقانه یک ‎پرستار از نوزاد دو‌ماهه ایى در بخش icuoh بیمارستان رضوی که جراحی قلب شده است.

عکس عجیب از مراقبت عاشقانه یک پرستار از نوزاد دو ماهه


نام:
ایمیل:
* نظر: