میخائل لودرس نویسنده و تحلیلگر آلمانی گفت: اقدام آمریکا در ترور سلیمانی یک بی حرمتی بی سابقه و از نظر قضایی قتل است!

میخائل لودرس نویسنده و تحلیلگر آلمانی گفت: اقدام آمریکا در ترور سلیمانی یک بی حرمتی بی سابقه و از نظر قضایی قتل است!


نام:
ایمیل:
* نظر: