نتایج جستجو :

  • گل کلم، مقدار مناسبی فیبر، پتاسیم، اسید فولیک و ترکیبات سولفوری ایزوتیوسیانات دارد که سلامتی را افزایش داده و از…

  • به گفته کارشناسان تغذیه، برگ های سبز گل کلم دارای خواص متعددی هستند که می توان از آن در پخت غذا استفاده کرد.