افشاگری سايت موسوی؛تخلفات نفتی

کد خبر: 80171

سايت كلمه سايت انتخاباتي مير حسين موسوي اقدام به انتشار تخلفات صورت گرفته در صنعت نفت كشور طي سال‌هاي 76 تا 84 كرده است.

فارس: سايت كلمه سايت انتخاباتي مير حسين موسوي اقدام به انتشار تخلفات صورت گرفته در صنعت نفت كشور طي سال‌هاي 76 تا 84 كرده است. كلمه به نقل از خبرنگار اعزامي خود به اهواز نوشت، در اين ديدار نمايندگان انجمن اسلامي مناطق نفت خيز جنوب، گزارشات انتقاد آميزي را از عملكرد مديريت كلان وزارت نفت از سال 76 تا 84 به مهندس موسوي ارائه كردند و سرفصل‌هايي از ابهامات و تخلفات و سياست گذاري‌هاي غير كارشناسي انجام گرفته در اين دوره را توضيح دادند. كارشناسان مناطق نفت خيز جنوب، تعارض قرادادهاي بيع متقابل در بخش بالادستي با منافع ملي را در دوره مورد بحث تشريح نمودند و افت توليد ميادين و غفلت از تزريق گاز را به عنوان يكي از چالش هاي بزرگ صنعت نفت و اقتصاد كشور برشمردند. اعضاي انجمن اسلامي صنعت نفت با تقدير از موضع مهندس موسوي درباره شفافيت اطلاعات در بخش بالادستي نفت، توضيحاتي را درباره مفروضات غير واقعي و اطلاعات خلاف واقع از سوي مديريت كلان وزارت نفت به مسئولين نظام و مراجع تصميم گيرنده ارائه كردند. اعضاي اين انجمن بسياري از آمار و اطلاعات فني و اقتصادي ارائه شده در حوزه اكتشاف و توليد را در آن دوره غير واقعي دانستند و تأكيد كردند: برخي از روند هاي مديريتي و سياست گذاري انجام گرفته در بخش بالادستي نفت مغاير با منافع ملي كشور بوده است. كارشناسان صنعت نفت، نتيجه طبيعي عدم ارائه آمار و اطلاعات صحيح به مسوولان درجه اول نظام و نهاد هاي تصميم گيرنده را اتخاذ تصميمات فاقد پشتوانه عملي/ فني / اقتصادي و مغاير با منافع ملي دانستند. كارشناسان مناطق نفت خيز جنوب نتيجه تجزيه، تخريب و تضعيف سازمان هاي منسجم توليد تحت عنوان تغييرات ساختاري و بازآرايي تشكيلات، بدون انجام مطالعات كارشناسي را موجب افزايش هزينه هاي بالاسري بوروكراسي اداري كاهش قدرت نهادهاي توليدي، تمركز گرايي شديد در وزارتخانه، و ايجاد سازمان هاي متعدد و موازي دانستند. اين كارشناسان همچنين اعمال مديريت آمرانه با ناكارآمد كردن كميته هاي كارشناسي عملياتي/ فني/ مالي/ قرادادي/ در ايجاد پروژه هاي سنگين ارزي و ريالي بدون پشتوانه فني و واگذاري آن ها به شركت هاي خارجي و شركت هاي واسطه گر داخلي كه در مواردي بدون ترك تشريفات مناقصه انجام گرفت را از جمله ديگر انتقادات وارد به اين دوره دانستند و واگذاري مسئوليت هاي حساس و كليدي وزارتخانه به افراد فاقد صلاحيت هاي علمي/ فني/ تجربي را مغاير با قانون نفت خواندند. كارشناسان مناطق نفت خيز جنوب همچنين گزارشاتي را از برخي از رانت جويي ها و تخلفات فني و مالي انجام گرفته در قرادادهاي بالادستي نفت مانند قرادادهاي سروش، نوروز، درود و دارخويين ارائه كردند و با اشاره به موضع مهندس موسوي درباره ضرورت انتشار عمومي قراردادهاي نفتي، خواستار بررسي هاي دقيق تري در اين باره شدند. اين كارشناسان با اشاره به تعارض قراداد هاي بيع متقابل با منافع ملي، تعميم طرح هاي بيع متقابل به 17 ميدان داخلي و درون سرزميني را با بزرگنمايي ميادين مشترك به عنوان يك انحراف بزرگ در سياست گذاري بخش بالادستي نفت توضيح دادند. برپايه اين گزارش، مجموعه مستندات ارائه شده در اين نشست، به بيش از 1000 صفحه مي رسد. در ادامه اين ديدار نورالدين موسي از فعالان اين صنعت با اشاره به مستندات موجود برخي از تخلفات انجام گرفته را منجر به وارد آمدن ضربه هاي جبران ناپذير به صنعت نفت و ايجاد رانت هاي بزرگ براي شركت هاي خارجي دانست. وي با اشاره به اين كه تضعيف توانمندي هاي ملي و عدم استفاده از ظرفيت هاي موجود در وزارت نفت مانند پتانسيل هاي موجود در شركت ملي حفاري، ادارات فني ، مطالعاتي و عملياتي مناطق نفت خيز جنوب، خلاف منافع ملي است، گفـت: چرا شركت هاي داخلي با ظرفيت ها و توانايي بالايي كه در اجراي پروژه هاي حفاري، استخراج و توليد نفت داشته‌اند به صورت تحقيرآميز دست دوم و سوم شركت هاي غربي شدند. وي توضيح داد شركت ملي حفاري كه از توانايي بسيار بالاي علمي، فني و اجرايي برخوردار است و يكي از مهمترين شركت هاي جهان در اين زمينه شناخته مي شود، چرا بايد براي حفاري ميادين داخلي با شركت هاي پيمانكار خارجي طرف قرارداد گردد؛ چرا كه دولت در دوره مورد بحث قرارداد هاي نفتي را به اين شركت هاي واگذار مي كند و پس از چند دست گشتن قرارداد دوباره به شركت ملي حفاري مي رسد؛ به طوري كه اين شركت به يك شركت دست سوم تبديل مي شود. نورالدين موسوي افزود: پرسش ما اين است كه اگر شركت ملي حفاري توان اجرا نداشت چگونه شركت هاي خارجي با اين شركت قرارداد مي بستند. به گزارش خبرنگار كلمه، مهندس موسوي پس از شنيدن سخنان اعضاي اين انجمن اسلامي مناطق نفت خيز جنوب، خلاصه گزارشات و مستندات ضميمه ارائه شده را دريافت كرد. وي در گفت و گو با اعضاي اين انجمن، دلسوزي آن ها را نسبت به منابع ملي و مصالح كشور ستود. در اين نشست اعضاي انجمن اسلامي مناطق نفت خيز جنوب با اشاره به اين كه بسياري از اطلاعات مسئولان تنها از دست اندركاران قرارداد ها و مراجع رسمي يا مديران سابق اين وزارت خانه تأمين مي شود، خواستار بررسي منابع اطلاعاتي متعدد در اين زمينه از سوي مهندس موسوي شدند. ميرحسين موسوي در پاسخ به اظهار نگراني كارشناسان مناطق نفت خيز جنوب به نشست هاي متعدد خود با برخي از اقتصاد دانان انرژي و مديران برجسته وزارت نفت و شركت مناطق نفت خيز جنوب اشاره كرد و با تأكيد بر اينكه به بررسي گزارشات اعضاي انجمن اسلامي كاركنان وزارت نفت خواهد پرداخت، افزود: با گذر از مقطع انتخابات، بررسي دقيق مسائل سياست گذاري بخش بالادستي نفت امكان‌پذير تر خواهد بود. گفتني است مهندس موسوي پيش از اين، ممنوعيت دسترسي به اطلاعات در بخش نفت را مورد انتقاد جدي قرار داده بود و خواستار انتشار اطلاعات قرادادها و فروش نفت شده بود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت

دیگر رسانه ها