پایش آلودگی هوا با برگ چنار

کد خبر: 486272

پژوهش دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان نشان داد برگ درختان چنار می‌تواند به‌ عنوان شاخص مناسبی در پایش زیستی آلودگی گرد و غبار به عناصر سنگین استفاده شود.

خبرگزاری مهر: دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان، در رساله خود ضمن بررسی تغییرات مکانی و زمانی خصوصیات گرد و غبار در منطقه اصفهان، عوامل اصلی تولید گرد و غبار و امکان سنجی استفاده از برگ چنار در پایش زیستی آلودگی آن را مورد ارزیابی قرار داد. در پژوهش حاصل از رساله دکتری سمیرا نوروزی دانش آموخته دکتری علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان که با هدایت و راهنمایی دکتر حسین خادمی استاد دانشکده کشاورزی این دانشگاه به انجام رسیده است، تغییرات مکانی و زمانی خصوصیات گرد و غبار در منطقه اصفهان و امکان‌سنجی استفاده از برگ چنار در پایش زیستی آلودگی آن، برای اولین بار در سطح وسیع مکانی و طی دوره زمانی یک‌ساله ارزیابی شد. دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان در این باره گفت: در این پژوهش ضمن ارزیابی تغییرات زمانی میزان فرونشست گرد و غبار و توزیع اندازه ذرات آن، غلظت عناصر سنگین گرد و غبار و درجه آلودگی آن و خصوصیات شیمیایی، مغناطیسی و کانی‌شناسی گرد و غبار در چهار فصل سال بررسی و نقشه‌های توزیع مکانی این پارامترها ترسیم شد. سمیرا نوروزی اضافه کرد: در نهایت با بهره‌گیری از نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی مذکور، مناطق اصلی تولیدکننده گردوغبار در منطقه اصفهان شناسایی شد که بر اساس آن بخش‌های اجرایی مرتبط می‌توانند نسبت به مدیریت کاهش ریزگردها در منطقه اقدام کنند. وی با بیان این که طبق نتایج تحقیقات انجام شده نرخ فرونشست گرد و غبار در منطقه اصفهان و آلودگی آن به عناصر سنگین قابل توجه است، افزود: بیابان‌های شرق اصفهان و خاک‌های فرسایش‌پذیر این منطقه، بعنوان منبع اصلی تولید گرد و غبار شناسایی شدند. دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: در این راستا سه عامل ترافیک، صنعت و مصرف سوخت‌های فسیلی، اصلی‌ترین عوامل ورود عناصر سنگین به گرد و غبار منطقه شناسایی شد. نوروزی با اشاره به نظرات علمی وکارشناسی ارائه شده در این رساله به منظور کاهش اثرات منفی پدیده گرد و غبار در منطقه اصفهان، محافظت از خاک‌های مستعد به فرسایش زیاد مناطق شرق اصفهان، رعایت مسائل زیست‌محیطی در فعالیت صنایع اطراف اصفهان و نیز تأمین آب رودخانه زاینده‌رود و حفظ جریان دائمی آب آن را از جمله راهکارهای کاهش دهنده این پدیده عنوان کرد. وی افزود: بهبود وضعیت و کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان و فراهم‌ کردن بستر استفاده از وسایل نقلیه پاک همچون دوچرخه و موتورسیکلت برقی، جلوگیری از تردد خودروهای مستهلک و آلاینده و کنترل و برخورد جدی با واحدهای صنعتی آلاینده در منطقه، نظارت بر عملیات عمرانی به‌ ویژه در فصول پاییز و زمستان، و جلوگیری از اجرای عملیات مخرب منجر به فرسایش خاک و تولید گرد و غبار همچون احداث جاده‌های خاکی، معدن‌کاری وبرداشت نامناسب گچ و آهک، انتقال دام از اراضی خشک، کشاورزی و شخم و شیار در اراضی و زمان‌های نامناسب را از دیگر راهکارها به منظور کاهش اثرات منفی پدیده گرد و غبار در منطقه اصفهان بیان کرد. دانش آموخته دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در پایان اضافه کرد: دیگر نتیجه ارزشمند این پژوهش نشان داد که برگ درختان چنار ضمن آن که می‌تواند به‌ عنوان شاخص مناسبی در پایش زیستی آلودگی گرد و غبار به عناصر سنگین استفاده شود، خصوصیات مغناطیسی آن نیز می‌توانند به‌عنوان ابزاری مفید و ارزان قیمت برای تخمین عناصر سنگین و تعیین مناطق دارای هوای آلوده به این عناصر در مناطق شهری استفاده شود.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت

دیگر رسانه ها