20 اسم برتر برای نامگذاری نوزادان

کد خبر: 137939

نامهای فاطمه، زهرا، ستایش، هستی، زینب، نازنین زهرا، ریحانه، مریم، مبینا، نرگس، کوثر، معصومه، فاطمه زهرا، مائده، سارینا، محدثه، مهسا، یسنا، رقیه و نیایش 20 نام پرمخاطب در بین نوزادان دختر در 9 ماهه گذشته هستند.

مهر: سازمان ثبت احوال کشور فراوانی 20 نام اول مرد و زن که در 9 ماهه سال 1389، بر روی نوزادان نامگذاری شده را اعلام کرد. بر اساس این آمار امیر علی و فاطمه بیشترین نام کودکان را به خود اختصاص می دهد.

براساس اعلام واحد آمار سازمان ثبت احوال کشور، نامهای امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، علی، امیرمحمد، محمد، مهدی، حسین، محمدمهدی، محمدرضا، امیررضا، محمدطاها، علیرضا، رضا، محمد امین، امیرمهدی، محمد حسین، بنیامین، پارسا و طاها به ترتیب جزو 20 نام پرمخاطب به شمار می روند که والدین برای نوزادان پسر خود انتخاب کرده اند.

همچنین نامهای فاطمه، زهرا، ستایش، هستی، زینب، نازنین زهرا، ریحانه، مریم، مبینا، نرگس، کوثر، معصومه، فاطمه زهرا، مائده، سارینا، محدثه، مهسا، یسنا، رقیه و نیایش 20 نام پرمخاطب در بین نوزادان دختر در 9 ماهه گذشته هستند.

نام تعداد نام تعداد
علی 26849 فاطمه 41888
ابوالفضل 22340 زهرا 26613
امیرحسین 18790 ستایش 22398
علی 17982 هستی 11035
امیرمحمد 14836 زینب 10725
محمد 14536 نازنین زهرا 8311
مهدی 14521 ریحانه 8299
حسین 11812 مریم 6988
محمد مهدی 10738 مبینا 6953
محمدرضا 9239 نرگس 5834
امیررضا 9219 کوثر 5540
محمدطاها 8715 معصومه 5348
علیرضا 8373 فاطمه زهرا 5031
رضا 8161 مائده 4908
محمدامین 7433 سارینا 4879
امیرمهدی 6705 محدثه 4856
محمدحسین 6578 مهسا 4742
بنیامین 5447 یسنا 4659
پارسا 5333 رقیه 4654
طاها 5307 نیایش 4110

فراوانی 20 نام اول نوزادان پسر و دختر در 9 ماهه سال 1389

براساس اعلام سازمان ثبت احوال، امیر علی با 26 هزار و 849 مورد و فاطمه با 41 هزار و 888 مورد در صدر فراوان ترین نامهای پسر و دختر نوزاد در کشور قرار گرفته اند.

ابولفضل با 22 هزار و 340 مورد، امیر حسین با 18 هزار و 790 مورد، علی 17 هزار و 982 مورد در رتبه های بعدی نام پسران در 9 ماهه گذشته هستند.

از سویی زهرا با 26 هزار و 613 مورد، ستایش با 22 هزار و 398 مورد، هستی با 11 هزار و 35 مورد در رتبه های بعدی نام دختران قرار گرفته اند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت

دیگر رسانه ها