رییس قوه‌قضاییه: بازداشت و قرار گرفتن افرادی که به صورت موقت دستگیر می‌شوند در کنار مجرمان دیگر اثر سوء دارد

کد خبر: 1109553

رییس قوه‌قضاییه: بازداشت و قرار گرفتن افرادی که به صورت موقت دستگیر می‌شوند در کنار مجرمان دیگر اثر سوء دارد

رییس قوه‌قضاییه: بازداشت و قرار گرفتن افرادی که به صورت موقت دستگیر می‌شوند در کنار مجرمان دیگر اثر سوء دارد

 

حجم ویدیو: 614.19K | مدت زمان ویدیو: 00:00:19 دانلود ویدیو
۰

دیدگاه تان را بنویسید