شرکت مسئولیت محدود

کد خبر: 1200476
شرکت مسئولیت محدود

 

شرکت مسئولیت محدود، شرکتی متشکل از حداقل دو شریک است که در زمینه امور تجاری فعالیت میکنند و بدون اینکه سرمایه به سهام تقسیم شود؛ هر یک از شرکا درست به اندازه سرمایه خود، تعهد و وظیفه دارند. ذکر عبارت با مسئولیت محدود و عدم ذکر نام شرکا در اسم شرکت الزامی است. اگر اسم یک یا تعدادی از شرکا در اسم شرکت قید شود؛ صاحب اسم مانند شریک ضامن در شرکت تضامنی، در قبال تمام دیون و تعهدات شرکت مسئول خواهد بود. در این نوع شرکت­ها، سهم هر شریک طبق برگه سهام تعیین نمی­شود؛ بنابراین قانونگذار ملزم کرده که در شرکتنامه، سهم مشارکت غیرنقدی هریک از شرکا ذکر شود. عدم قید این نکته در شرکتنامه منجر به بطلان آن می­شود.

قانونگذار در مورد ثبت شرکت با مسئولیت محدود، در کنار تنظیم شرکتنامه به تنظیم اساسنامه نیز اشاره کرده است. در اساسنامه می­توان ذکر کرد که سرمایه شرکت با پذیرش شریک جدید قابل افزایش یا با برداشت سرمایه قابل کاهش است که در این صورت تعیین حداقلی سرمایه شرکت الزامی است. میزان حداقلی سرمایه نباید کمتر از یک دهم سرمایه اولیه باشد. اما اگر تمام نکات لازم در شرکتنامه آورده شده باشد؛ تنظیم اساسنامه ضروری نخواهد بود.

بیشتر: آموزش گام به گام ثبت برند (کلیک کنید)

قبل از ثبت شرکت مسئولیت محدود بدانیم

تعداد شرکا نباید کمتر از دو نفر باشند.

هر دو شریک باید حتی به میزان ۱ درصد سهام دار باشند.

سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود نباید کمتر از صد هزار تومان باشد.

از ذکر اسم شرکا در اسم شرکت خودداری کنید چون شریکی که اسم آن در نام شرکت قید شود مسئول پرداخت تمام بدهی­ها و انجام تمام تعهدات شرکت است.

شرط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، پرداخت تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی است. البته لازم نیست که این سرمایه در یک حساب معین بلوکه شود؛ همین که مدیرعامل اقرارنامه­ای مبنی بر دریافت کل سهم ارائه دهد کفایت می­کند؛ در غیر این صورت شرکت وجه قانونی ندارد.

سهم الشرکه شرکا مانند سهام­های بانام یا بی­نام قابل انتقال نیستند. شرط انتقال سهم الشرکه، رضایت شرکایی است که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنهاست، البته تعداد این شرکا باید نسبت به مابقی شرکا نیز بیشتر باشد.

در صورت احراز شرایط مذکور، انتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی انجام بگیرد.

مدیران شرکت را می­توان از بین شرکا یا خارج از آنها انتخاب کرد که دوران مدیریت آنها می­تواند محدود یا نامحدود باشد.

تصمیم گیری مبنی بر تغییر اساسنامه شرکت نیز مبتنی بر رضایت شرکایی است که مالک بیش از سه چهارم سرمایه شرکت هستند و البته تعدادشان هم بیش از مابقی شرکا باشد. مگر اینکه در اساسنامه حد نصاب دیگری قید شده باشد.

حق رای شرکا و سودی که از شرکت می­برند به اندازه سهم آنهاست مگر اینکه در اساسنامه نکته دیگری قید شده باشد.

اگر تعداد شرکا حداقل ۱۲ نفر باشد. تشکیل هیئت نظار الزامی است.

هیئت نظار شامل سه نفر از شرکاست که عضو هیئت مدیره نیستند.

هیچیک از شرکا را نمی­توانید مجبور کنید که سهم الشرکه خود را افزایش دهند.

مجمع عمومی می­تواند تصمیم بگیرد که درصد معینی از سود شرکت را به جای تقسیم کردن بین شرکا، به عنوان سرمایه احتیاطی شرکت ذخیره کنند.

حدوداً یک هفته پس از ثبت شرکت باید برای دریافت دفاتر قانونی شرکت اقدام کنید.

ثبت سفیر بهترین موسسه   ثبتی برای ثبت شرکت ، ثبت برند، کارت بازرگانی،تغییرات شرکت،اخذ رتبه و....

مزایای شرکت با مسئولیت محدود

حداقل با حضور دو شریک قابل تشکیل است.

سرمایه شرکت به مدیرعامل تحویل داده می­شود و برای ثبت شرکت اقرارنامه مدیرعامل دال بر تحویل سرمایه کفایت می­کند و نیازی به ارائه مدرک بانکی نیست.

اداره شرکت به مدت مشخص (محدود یا نامحدود) به یک یا چند نفر به عنوان مدیر (که لازم نیست حتماً از شرکا باشند) سپرده می­شود.

نیاز نیست که هر سال اعضای شرکت معرفی شوند

بیشتر: ثبت شرکت مسئولیت محدود؛مدارک و شرایط ثبت(کلیک کنید)

 

معایب شرکت با مسئولیت محدود

اگرچه در بدو تاسیس سرمایه همه شرکا پرداخت و ثبت می­شود اما ممکن است تمام این پرداخت­ها ظاهری باشند.

ورقه­ای تحت عنوان سهم الشرکه صادر نمی­شود؛ بنابراین سهم الشرکه اعضا مانند اواراق تجاری قابل انتقال نیست.

بعضی از موسسات خصوصی به شرکت­های با مسئولیت محدود وام نمی­دهند.

شرکت­های با مسئولیت محدود معمولاً قادر به شرکت در مناقصات دولتی نیستند.

9

مدارک موردنیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

ارائه مدارک شناسایی اعضای شرکت

ارائه گواهی عدم سوپیشینه اعضای هیئت مدیره

دو نسخه از شرکت نامه

دو نسخه از اساسنامه شرکت

دو برگ تقاضانامه

فرم تعیین نام شرکت و فیش واریزی

اصل مجوز فعالیت چنانچه ثبت موضوع به مجوز نیاز دارد.

اصل وکالتنامه چنانچه ثبت شرکت توسط وکیل دادگستری انجام می شود.

دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس

 

بیشتر: ثبت شرکت؛ راهنمایی شرایط و مراحل تاسیس شرکت با مدارک لازم)کلیک کنید(

 

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تکمیل دو نسخه شرکت نامه، دو برگ تقاضانامه و دو نسخه اساسنامه

پرداخت هزینه تعیین نام شرکت و ارائه فیش بانکی به اداره ثبت شرکت ها

انتخاب و ارائه چند نام ایرانی، مطابق با فرهنگ اسلامی، غیرتکراری و بامعنا به واحد تعیین نام ادارهثبت شرکت ها

تکمیل و ارائه مدارک موردنیاز به واحد پذیرش اداره ثبت شرکت ها و دریافت رسید

مراجعه به واحد اعلام نتایج اداره ثبت شرکت ها در تاریخ مقرر

اگر هیچگونه نقصی در مدارک دیده نشود؛ آگهی ثبت اقدام تنظیم می شود و در روز مراجعه به شخص متقاضی تحویل داده می شود. متقاضی باید به بانک مراجعه و هزینه حق الثبت را پرداخت کند و فیش بانکی را به حسابداری اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد.

در صورت مشاهده هرگونه نقص در مدارک، کتباً به متقاضی اعلام می شود که نسبت به رفع نواقص اقدام کند.

سپس مدارک به بخش ثبت تاسیس و تغییرات ارسال می شوند و پس از طی روال قانونی، آگهی ثبت شرکت توسط مدیر اداره ثبت شرکت ها امضا می شود.

بعد از امضای آگهی، متقاضی مدارک را به قسمت دبیرخانه می برد تا آگهی را در دفتر اندیکاتور ثبت کند.

سپس متقاضی می بایست یک نسخه از آگهی را به واحد روابط عمومی اداره کل ثبت شرکت ها و نسخه دیگر را به دفتر شرکت سهام روزنامه جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.

 

مالیات شرکت با مسئولیت محدود

دو نوع مالیات شامل حال شرکت با مسئولیت محدود می­شود. مورد اول، مالیات بر عملکرد شرکت است که براساس هزینه­های شرکت و سود حاصل از خدمات یا فروش تعیین می­شود. مورد دوم، مالیات بر ارزش افزوده است. قوانین مالیات بر ارزش افزوده، فروشنده را موظف می­کند که درصد مشخصی را از خریدار گرفته و به اداره مالیات بر ارزش افزوده تحویل دهد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان میتوانید با

موسسه حقوقی ثبت سفیر تماس بگیرید

شماره تماس:021_ 88548054

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها