رئیس جمهور در آغاز بهره برداری از طرح‌های ملی با بیان اینکه افرادی بودند که صادارت انجام دادند اما پول را برنگرداندند که این رقم ۲۰ میلیارد یورو است، گفت: علیرغم اینکه هیچوقت دلمان نمیخواست یک صادرکننده را از طریق اعمال فشار و یا اقدامات قوه قضائیه تحت فشار قرار دهیم، به ناچار تصمیمات حادی را باید اتخاذ کنیم.

رئیس جمهور در آغاز بهره برداری از طرح‌های ملی با بیان اینکه افرادی بودند که صادارت انجام دادند اما پول را برنگرداندند که این رقم ۲۰ میلیارد یورو است، گفت: علیرغم اینکه هیچوقت دلمان نمیخواست یک صادرکننده را از طریق اعمال فشار و یا اقدامات قوه قضائیه تحت فشار قرار دهیم، به ناچار تصمیمات حادی را باید اتخاذ کنیم.

کلمات کلیدی: روحانی ، بازگشت ارز

نام:
ایمیل:
* نظر: