مزرعه حاج حسن (شهرک سینمایی) متعلق به دوره قاجار در هشت کیلومتری غرب شهرکوهپایه اصفهان قراردارد .این اثر تاریخی شامل قلعه و کاروانسرا بالغ بر 140 سال قدمت دارد و در سال 1978 میلادی( در حدود 40 سال پیش) فیلم «کاروان ها» با بازی آنتونی کوئین و چندین هنرپیشه ایرانی و خارجی دیگر در آنجا ساخته شد. مزرعه حاج حسن یکی از موقوفات دارای متولی در کوهپایه است که می تواند با مرمت و بازسازی به یکی از جاذبه های گردشگری در شرق اصفهان تبدیل شود.

ایرنا: مزرعه حاج حسن (شهرک سینمایی) متعلق به دوره قاجار در هشت کیلومتری غرب شهرکوهپایه اصفهان قراردارد .این اثر تاریخی شامل قلعه و کاروانسرا بالغ بر 140 سال قدمت دارد و در سال 1978 میلادی( در حدود 40 سال پیش) فیلم «کاروان ها» با بازی آنتونی کوئین و چندین هنرپیشه ایرانی و خارجی دیگر در آنجا ساخته شد. مزرعه حاج حسن یکی از موقوفات دارای متولی در کوهپایه است که می تواند با مرمت و بازسازی به یکی از جاذبه های گردشگری در شرق اصفهان تبدیل شود.

کلمات کلیدی: کاروانسرا ، اصفهان

نام:
ایمیل:
* نظر: