درباره جمهوری اسلامی در روز جمهوری اسلامی

کد خبر: 1282585

دوستان جمهوری اسلامی آنانی هستند که به جای شکاف میان مردم، به دنبال کنار هم قرار دادن مردم هستند، کار را بر حاشیه و کارآمدی را بر حرف ترجیح می دهند، راه حل اصلی را داخل کشور می جویند و بر اصلاح رویه های نادرست مدیریتی اصرار دارند. امنیت و توسعه را کنار هم می بینند نه مقابل هم. پیشرفت و عدالت را رقیب هم نمی دانند.

درباره جمهوری اسلامی در روز جمهوری اسلامی

سعید آجورلو مدیرمسئول سایت فردا در یادداشتی نوشت: روز ⁧جمهوری اسلامی⁩ را با فرستادن درود به روح بزرگ امام خمینی(ره) بنیانگذار عزت مسلمانان در عصر حاضر گرامی بداریم و با یادی از شهدای انقلاب به ویژه شهید سلیمانی عزیز که جان ما بود به استقبالش برویم که به برکت خون این شهدا، جمهوری اسلامی زنده و قدرتمند است. جمهوری اسلامی در دهه پنجم عمر خود اکنون باید شناخت دقیقی از دوستان و‌ دشمنانش پیدا کرده باشد.

در سطح جهان، میزان دشمنی با این نظام تقریبا نمونه و مشابهی نداشته است. دشمنی نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی که می توانست هر حکومت و هر ملتی را به تسلیم وادارد. این دشمنی ها اما در نهایت جمهوری اسلامی را هوشمندتر و تواناتر کرده است که باید این روند آگاهی دائمی و مستمر باشد. و در موارد زیادی کشورهای غربی را به این نتیجه رسانده که اپوزیسیون این نظام بیشتر از هر چیزی اسباب مطایبه و وقت گذرانی هستند نه بخشی از یک واقعیت قابل محاسبه.

 جمهوری اسلامی در داخل اما دو رقیب جدی در ۴ دهه گذشته داشته و دارد که تلقی نادرستی از مردم و اسلام دارند؛ متحجران و شیفتگان غرب. یکی اصحاب حجتیه و تعطیلیه و مخالفان سنتی دولت دینی که از ابتدا در نهان و آشکار مقابل امام جبهه گرفتند و اگر آن روز تفریطی بودند، امروز افراطی اند.  امروز با شکل جدیدی از این تفکر مواجهیم که متاسفانه نگاه تمسکی و گزینشی به سخن و عمل رهبر انقلاب دارند. نه اسلام اجتهادی جمهوری اسلامی را درست درک کرده اند و نه به جمهوری اش وفادارند. بنابراین به صورت مبنایی مقابل جمهوری اسلامی امام، رهبری و مردم قرار دارند. حکایت این جماعت که ولی فقیه را مطیع خود می خواهند نه اینکه خود تابع اش باشند، غصه ای مداوم از صدر اسلام است. در مقابل این گروه، مکتب شهید سلیمانی بهترین پاسخ و الگوی قابل ارائه است که نسخه «عدالت منهای ولایت» و «اسلام منهای ولایت» را می پیچد.

گروه دوم اما بازتولید نهضت آزادی هستند که خود البته ابتدای انقلاب به بازرگان می تازیدند اما امروز مرید اندیشه اش شده اند. این گروه تند مزاج در مخالفت با الگوی جمهوری اسلامی گوی سبقت از همه ربوده اند و به گذشته خود لعن و نفرین می فرستند؛ سوپرانقلابیون دیروز و گذارطلبان امروز. با «جمهوری» قصد عبور از «اسلامی» دارند و به حدود اسلامی بی تفاوتند.اسلام را یک روز «اردوغانی» می پسندند یک روز «بن سلمانی».از جمهوری اسلامی بریده اند و رقیب خود را اپوزیسیون نظام برای نمایندگی ناراضیان و معترضان می دانند.حال آنکه بسیاری از آنان مدیران ۴۰ سال گذشته کشور بودند.

در میانه این مخالفان داخلی و خارجی اما دوستان جمهوری اسلامی آنانی هستند که به جای شکاف میان مردم، به دنبال کنار هم قرار دادن مردم هستند، کار را بر حاشیه و کارآمدی را بر حرف ترجیح می دهند، راه حل اصلی را داخل کشور می جویند و بر اصلاح رویه های نادرست مدیریتی اصرار دارند.  امنیت و توسعه را کنار هم می بینند نه مقابل هم. پیشرفت و عدالت را رقیب هم نمی دانند. نگاه واقعی به جهان دارند و غرب زده نیستند؛ چه از جنس تنفر چه از جنس شیدایی. به عقلانیت انقلابی و آرمان خواهی واقع بینانه معتقدند. نه عقب تر از ولی فقیه حرکت می کنند نه جلوتر.

جمهوری اسلامی با چنین دوستانی روز به روز قوی تر خواهد شد و هیچ گاه از دشمنانش شکست نخواهد خورد و به قول حاج قاسم عزیز، حرم است و قرارگاه حسین بن علی (ع) و الهام بخش ملت های مظلوم عالم خواهد ماند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها