شماره دویست‌وچهل‌ودوم هفته‌نامه خط حزب‌الله با تصویری دیده نشده از رهبر انقلاب و شهید بهشتی منتشر شد.

خبرآنلاین: شماره دویست‌وچهل‌ودوم هفته‌نامه خط حزب‌الله با تصویری دیده نشده از رهبر انقلاب و شهید بهشتی منتشر شد.

در این تصویر نوشته بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب منتشر شده که فرموده اند؛ «نظام نه تنها با رفتن بهشــتی و با رفتن شــخصیت‌های برجســته دیگری که چه با او، چه قبل از او و چه بعد از او به شهادت رسیدند، فلج و زمین گیر نشد، بلکه هر کدام از این شــهادت‌ها مثل خون تازه‌ای در رگ کالبد زنده و پر طراوت این نظام جوان دوانده شد و آن را سرحال تر، بانشاط‌تر و پرانگیزه‌تر کرد. این همان استحکام نظام است.»

تصویر دیده‌نشده از رهبر انقلاب در منزل شهید بهشتی


نام:
ایمیل:
* نظر: