دیوار آرامستان بهشت محمدی ۱۳آذر در پی بارش برف و باران ریزش کرد در این حادثه ۱۲ خودرو دچار خسارت جزئی شدند . قدمت بیش از ۵۰ سال و تعویض خیابان بهشت محمدی نیز از دیگر موارد ریزش آن است.

دیوار آرامستان بهشت محمدی ۱۳آذر در پی بارش برف و باران ریزش کرد در این حادثه ۱۲ خودرو دچار خسارت جزئی شدند . قدمت بیش از ۵۰ سال و تعویض خیابان بهشت محمدی نیز از دیگر موارد ریزش آن است.


نام:
ایمیل:
* نظر: